AVENIR 1100

Category:
Description
NAZIV MAŠINE:AVENIR
VRSTA:VREĆICE SA DONJIM VAROM
TIP:OFA MECA ARVOR
GOD. PROIZVODNJE:1998
PROLAZ FOLIJE:1100 mm
MIN. DUŽINA VREĆICE:200 mm
MAX. DUŽINA VREĆICE1800 mm
MIN. BRZINA7 TAKTOVA
MAX. BRZINA80 TAKTOVA