HOMEMADE PREMOTAČ STREČA 3kg

Description
NAZIV MAŠINE:HOMEMADE PREMOTAČ STREČA 3kg
GOD. PROIZVODNJE:???
NAMJENA:Premotavanje streča, mašina je napravljena u kućnoj izradi i veoma je kvalitetna i očuvana.