SALDOFLEX AZ S1100

Category:
Description
NAZIV MAŠINE:SALDOFLEX AZ S1100
VRSTA:DONJI VAR
TIP:SALDOFLEX AZ S1100
GOD. PROIZVODNJE:1986
PROLAZ FOLIJE:1100 mm
MIN. DUŽINA VREĆICE:250 mm
MAX. DUŽINA VREĆICE:650 mm
MIN. BRZINA:20 TAKTOVA
MAX. BRZINA:100 TAKTOVA
VRSTA VREĆICA:VREĆICE SA DONJIM VAROM