TECOM1 MB 35-700

SKU: E-0003 Category:
Description
NAZIV MAŠINE:TECOM1 MB 35-700
VRSTA:EKSTRUDER POLITROPNI
TIP:MONOEKSTRUZIJA
GOD. PROIZVODNJE:1999
MATERIJAL:PEHD, PELD (LAKI I TEŠKI)
KAPACITET:30 kg/h
HLAĐENJE CILINDRA:ZRAKOM I VODOM
ŠIRINA FILMA:650 mm