ZOCCHI

SKU: E-0013 Category:
Description
NAZIV MAŠINE:ZOCCI 3-SLOJNI
VRSTA:EXTRUDER POLITROPNI
TIP:TROSLOJNA EXTRUZIJA
MATERIJAL:LDPE (LAKI I TEŠKI)
GOD. PROIZVODNJE:1989
HLAĐENJE CILINDRA:VODOM I ZRAKOM
ŠIRINA FILMA:1550 mm