GOLDI

SKU: E-0009 Category:
Description
NAZIV MAŠINE:GOLDI
VRSTA:POLITROPNI EXTRUDER
TIP:MONOEKSTRUZIJA
MATERIJAL:LDPE ( LAKI I TEŠKI )
HLAĐENJE CILINDRA:ZRAKOM I VODOM
ŠIRINA FILMA:950 mm
KAPACITET:50 kg/h

Protočna štampa na Goldi ekstruderu

NAZIV MAŠINE:PROTOČNA ŠTAMPA GOLDI EXTRUDERA
VRSTA:FLEXO ŠTAMPA
TIP:SOLVENTNE BOJE
PROLAZ FOLIJE:1050 mm
ŠIRINA ŠTAMPE:1000 mm
MINIMALNA DUŽINA ŠTAMPE:500 mm
MAXIMALNA DUŽINA ŠTAMPE:820 mm
MATERIJAL:ZAVISI OD EXTRUDERA
ŠTAMPA:1+0 JEDNOBOJNO
OPREMA:x1 korito za boju; x2 gumena valjka za iznos prenosa boje na kliše ; gl. pogon: elektromotor SIEG ; 1,8 kW; motor za sušenje ( elektromotor )