FLEXOTECNICA 824

Description
NAZIV MAŠINE:FLEXOTECNICA 824
VRSTA:MAŠINA ZA FLEXO ŠTAMPU
TIP:FLEXOTECNICA 824
GOD. PROIZVODNJE:1984
PROLAZ FOLIJE:1050 mm
ŠTAMPA FOLIJE:1000 mm
MIN. DUŽINA ŠTAMPE:200 mm
MAX. DUŽINA ŠTAMPE:560 mm
MATERIJAL:LDPE, HDPE, PP
MOGUĆNOST ŠTAMPE:4+0, 3+1, 2+2
MAKSIMALNA BRZINA:220 m/min