MAF SATURNIA

Description
NAZIV MAŠINE:MAF SATURNIJA
VRSTA:STACK TIP
TIP:FLEXO ŠTAMPA
SERIJSKI BROJ:EREMA KGAC3TE-SW418
GOD. PROIZVODNJE:1982
PROLAZ FOLIJE:1250 mm
ŠTAMPA FOLIJE:1200 mm
MIN. DUŽINA ŠTAMPE:300 mm
MAX. DUŽINA ŠTAMPE:1000 mm
MATERIJAL:LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, PP, PS, PAPIR
MAX. BRZINA ŠTAMPE:220 m/min
MOGUĆNOST ŠTAMPE:6+0, 5+1, 4+2, 3+3