MANZONI 6×1000

Description
NAZIV MAŠINE:MANZZONI
VRSTA:MAŠINA ZA ŠTAMPU SA CENTRALNIM DOBOŠOM
TIP:6X1000
GOD. PROIZVODNJE:2002
PROLAZ FOLIJE:1100 mm
ŠTAMPA FOLIJE:1000 mm
MIN. DUŽINA ŠTAMPE:320 mm
MAX. DUŽINA ŠTAMPE:650 mm
MATERIJAL:LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE, PP, PS, PAPIR
MOGUĆNOST ŠTAMPE:6+0
MAKSIMALNA BRZINA:250 m/min