FLEXOTECNICA 826

Description
NAZIV MAŠINE:FLEXOTECNICA 826
VRSTA:MAŠINA ZA FLEXO ŠTAMPU
TIP:FLEXOTECNICA 826
GOD. PROIZVODNJE:1988
PROLAZ FOLIJE:1000 mm
ŠTAMPA FOLIJE:1000 mm
MIN. DUŽINA ŠTAMPE:300 mm
MAX. DUŽINA ŠTAMPE:560 mm
MATERIJAL:LDPE, HDPE, PP
MOGUĆNOST ŠTAMPE:6+0, 5+1, 4+2, 3+3
MAKSIMALNA BRZINA:220 m/min