UTECO EMERALD 825

Description
NAZIV MAŠINE:UTECO EMERALD
VRSTA:CENTRALNI DOBOŠ (CI)
TIP:FLEXO ŠTAMPA
GOD. PROIZVODNJE:2001
PROLAZ FOLIJE:1250 mm
ŠTAMPA FOLIJE:1210 mm
MIN. DUŽINA ŠTAMPE350 mm
MAX. DUŽINA ŠTAMPE:650 mm
MATERIJAL:LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, PP, PS, PA, PAPIR
MAX. BRZINA ŠTAMPE:300 m/min
MOGUĆNOST ŠTAMPE:8 BOJA