BIELLONI SABA HTO 120-6

Description
NAZIV MAŠINE:BIELLONI SABO HTO 120-6
TIP:FLEXO ŠTAMPA
GOD. PROIZVODNJE:1999
VRSTA:Centralni doboš (Cl)
PROLAZ FOLIJE:1300 mm
ŠIRINA ŠTAMPE:1210 mm
MIN. DUŽINA ŠTAMPE:300 mm
MAX. DUŠINA ŠTAMPE:560 mm
MATERIJAL:LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, PP, PAPIR
MOGUĆNOST ŠTAMPE:6+0
MAX BRZINA:150 m/min