TECOM3 MB 40-900

SKU: E-0005 Category:
Description
NAZIV MAŠINE:TECOM3 MB 40-900
VRSTA:EKSTRUDER POLITROPNI
TIP:MONOEKSTRUZIJA
GOD. PROIZVODNJE:1982
MATERIJAL:HDPE, LDPE (TEŠKI, LAKI)
HLAĐENJE CILINDRA:VODENO I ZRAČNO
ŠIRINA FILMA:650 mm
KAPACITET:40 kg/h